fb twitter twitter twitter

De kat van Pavlov is een open burgerplatform voor onafhankelijke journalistiek. Ze verenigt burgers in België en Nederland om samen te werken aan gefilmde interviews en reportages.

⟳ achter de schermen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om het nieuwste interview in je mailbox te ontvangen.

Pieter Baets (LABO vzw)

juni 2017

De kat van Pavlov had een gesprek met Pieter Baets, mede-oprichter van LABO. Deze vzw wil aan de hand van vormingen en directe actie kritisch burgerschap stimuleren. We spraken met Pieter over zijn engagement en de relatie activisme - democratie.

Meer info over LABO vzw op hun website en Facebookpagina.

Ferdi De Ville

april 2017

ferdi de ville

Een gesprek over de relatie tussen vrijhandelsakkoorden en democratie.

VIDEO: 16 min. + 13 min.

Sabien Windels (Roof Food)

juli 2016

sabien windels

Sabien Windels vertelt hoe ze met Roof Food gezonde en ecologische voeding dichter bij de mensen wil brengen.

VIDEO: 16 min.

Teddy Bair

juni 2016

teddy bair

Wordt het geen tijd voor een ecologische begroting nu ons land stilaan verandert in Atlantis? Een slam van Teddy Bair.

VIDEO: 3 min.

Anke Hintjens

mei 2016

anke hintjens

Anke Hintjens is een vrouw met naam en faam in het sociale middenveld. Ze maakt een balans op van het armoedebeleid in België anno 2016.

VIDEO: 30 min.

Olivier Beys (Tournevie)

april 2016

willem

Olivier is mede-oprichter van Tournevie, een uitleendienst van werktuigen in Brussel die werkt volgens de filosofie van 'het gemeengoed'.

VIDEO: 17 min.

Infinite Joy

maart 2016

infinite joy

Deze slam brengt Joy to the world.

VIDEO: 1 min.

La Grange aux Belges

februari 2016

willem

Willem en Jolien trokken van de lichtstad naar het platteland om er geitenkaas te produceren. Wij gingen kijken hoe ze het boeren.

VIDEO: 24 min.

Ive Marx

Februari 2016

ive

Hoe kan het dat er in België, een land met zoveel sociale uitgaven, nog steeds armoede is? Ive Marx neemt ons mee in een verhaal van insiders en outsiders.

VIDEO: 27 min.

Gert Vanlerberghe

Februari 2016

gert

Een poetryslam van Gert Vanlerberghe over de scheefgegroeide samenleving.

VIDEO: 3 min.


achter de schermen

De journalistieke deontologische code is moeilijk te handhaven binnen de hedendaagse reguliere mediasystemen. Marktmechanismen binnen een nieuwe online sociale context zorgen ervoor dat informatie steeds sneller, bondiger en onzorgvuldiger wordt verspreid. Journalistiek wordt zo herleid tot een product in plaats van een doel op zich.

We willen met ons platform de journalistieke deontologische code vrijwaren door de filosofie van the creative commons toe te passen. Burgers die meewerken aan onze projecten doen dit op vrijwillige basis, vrij van externe belangen. De media die resultaat zijn van de samenwerking, zijn bestemd voor de volledige gemeenschap van burgers en worden gratis ter beschikking gesteld.

Ons platform wil waardevol zijn in plaats van waardevrij.

Burgers die meewerken aan onze reportages doen dit vanuit een engagement en bepaalde overtuigingen. We willen deze intrinsieke motivatie niet uithollen, maar net vrijwaren van externe belangen zoals winstmotieven of politieke agenda's van machtsorganisaties allerlei. Daarom delen we onze kennis en werken we samen om relevante verhalen te vertellen die wij als verenigde burgers belangrijk vinden. Hierbij hanteren we steeds een kritische instelling die inherent is aan een goed journalisitiek verhaal.

De kat van Pavlov ontvangt geen subsidies en weert bewust advertenties van zijn site, om vrij te zijn van externe belangen. Ons kapitaal (technisch materiaal, kosten website …) bestaat uit eigen inbreng en vrijblijvende bijdragen van sympathiserende burgers.

Ons platform wil een aanvulling zijn op de bestaande kwalitatieve media. We spreken ons niet uit tegen betaalde journalistiek. Integendeel, tegenover kwalitatieve journalistiek mag er een eerlijke verloning staan. Vrijwillige burgerjournalistiek en betaalde professionele kwalitatieve journalistiek kunnen naar onze mening perfect in het verlengde van elkaar bestaan.

Iedereen is welkom om mee te denken en mee te werken aan ons project.

contact@dekatvanpavlov.be